Lättläst version saknas

Corona covid-19

I tider av oro behöver vi lugn, fakta och tydlighet. Lugn kan vi skapa genom att vi har gemensamma regler att förhålla oss till. I det här läget handlar det om handhygien, att nysa på rätt sätt och att vi håller oss hemma när vi är sjuka.

Vår verksamhet fortgår såsom planerat, förutom den verksamhet som bedrivs på tex äldreboenden och liknande. Dock kan detta komma att förändras, beroende på händelseutvecklingen. Här har vi alla ett ansvar att hålla oss ajour med vad som sägs i nyhetsrapporteringen och främst vad Folkhälsomyndigheten går ut med.

Vi vill att du ska känna dig trygg när du vistas i våra lokaler och när du deltar i våra arrangemang. Vi tar situationen på största allvar samtidigt som vi ser behovet av att hålla huvudet kallt. Om situationen och vårt förhållningssätt förändras så kommer vi meddela det omedelbart.

Om du känner dig osäker på om du ska komma eller inte till en cirkel du deltar i, ring gärna din verksamhetsutvecklare. 

Vi förordar att man övergår till digital verksamhet där så är möjligt. Våra verksamhetsutvecklare finns tillgängliga för stöd i detta. Vi använder vi oss av Folkhälsomyndigheten riskanalysmall. 

Riskanalyser görs av ansvarig verksamhetsutvecklare i samarbete med respektive cirkelledare. Vi finns här för dig.

Våra lokala kontor

Mer information hittar du här

Ledning och personal SV Sjuhärad