Information om coronapandemin

Här kommer glädjande besked från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad. Nu får vi öppna upp våra lokaler igen men med dessa restriktioner. 

Inomhusaktiviteter utan sittplatser: Max 50 deltagare i luftiga lokaler

Utomhusarrangemang utan sittplatser: Max 600 deltagare

Vi följer noggrant Folkhälsomyndigheten rekommendationer och uppdaterar vid förändringar.

Har du frågor kontakta din lokala verksamhetutvecklare här. 

Vänliga hälsningar från SV Sjuhärad