Funktionsvariation

Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation.

Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar vi studiecirklar och material så de passar människor med funktionsnedsättning.

SV vill på olika sätt främja möten mellan människor. Det kan vara i studiecirklar, kulturaktiviteter eller i annan folkbildningsverksamhet.

Några av våra samarbetspartner är:

FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning »

Borås Stad LSS Boende »

 

Attendo LSS Boende »

 

Föreningen Balans »


Vill du veta mer om hur vi arbetar med personer som har funktionsnedsättning?
Kontakta Jan-Ove Ekman 
växel: 0771-50 20 20  jan-ove.ekman@sv.se