Funktionsvariation
Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation.

Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar vi studiecirklar och material så de passar människor med funktionsnedsättning.

SV vill på olika sätt främja möten mellan människor. Det kan vara i studiecirklar, kulturaktiviteter eller i annan folkbildningsverksamhet.

Här kan du läsa vårt program för våren 2018 »

Några av våra samarbetspartner är:

FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning »

Borås Stad daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning »

Föreningen Balans »Vill du veta mer om hur vi arbetar med personer som har funktionsnedsättning?
Kontakta Åsa Eriksson Berggren 
växel: 0771-50 20 20  asa.berggren@sv.se