Miljö - Återvinning, sopsortering och förnybar energi, nyhet!

Miljö - Återvinning, sopsortering och förnybar energi, nyhet!

Trädgård, hus och hem

Kursen är en samtalscirkel där vi diskuterar dessa ämnen på tre gånger, och vi samtalar om ämnena återvinning, sopsortering och förnybar energi.

Återvinning:
Lär dig ta hand om gamla saker och försök återanvända dessa.

Sopsortering:
Lär dig hantera sopor, hur gör t ex. egen kompost

Förnybar energi:
Lär dig spara på elen, lite olika tips.