72 h - är du redo? Föreläsning om krisberedskap

72 h - är du redo? Föreläsning om krisberedskap

Är du förberedd om krisen kommer? Intresserad av "prepping"?


Denna kväll kommer att få grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

Utbildningen 72 timmar syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

Du kommer få kunskap om:

•Grundbehov
•Ditt eget ansvar och det offentligas ansvar
•Inhämtning av information
•Vatten
•Värme
•Mat
•Sömn
•Belysning
•Hygien

72 h är en föreläsning som Studieförbundet Vuxenskolan genomför i samarbete med Svenska Civilförsvarsförbundet, Härrydaavdelningen.
Informatör är Lennart S Palm.

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika.
Begränsat antal platser - boka i tid!

Välkommen!