Djur, natur & miljö

Hur kan vi verka när de vill avverka och vad kan vi kräva när de vill gräva?

Kurs i äganderättsfrågor
Äganderätten är grunden för all näringsverksamhet och när ägandet inskränks så inskränks också den nytta som ägandet bidrar med i samhället.

Det finns många äganderättsliga frågeställningar, bland annat klagorätt vid skogsavverkning, strandskydd, EUs artskyddsförordning, tvångsinlösen av naturreservat, översyn av terrängkörningslagen, Minerallagen, Vattendirektivet samt allemansrätt och kommersiell verksamhet för att nämna några.

Under fyra kvällar går vi igenom äganderättsliga frågeställningar tillsammans med kursledare Lennart Haglund och vid något tillfälle kommer en expert från LRF att närvara.

Kursen vänder sig till dig som är markägare i första hand.