Musik, teater

Målsättningen är att efter avslutad kurs skall besitta tillräcklig kunskap att på egen hand,
kunna spela grundläggande ackord samt använda grundläggande tabulatur som ett verktyg att plocka ut, spela med och/eller konstruera egna musikstycken. Vi kommer att gå igenom en kort och ytlig introduktion av rytmik, stämning av instrument samt generell spelteknik.


Vill du gå vidare planeras det för en fortsättningskurs.

Förkunskaper:
Inga

Obs! Tag med egen gitarr!