Hantverk & konst

Ni får en länk via teams.
Instruktioner kommer vid anmälan.
En enkel uppkoppling för att kunna måla på distans.

Här lär ni er grunderna i akvarellmålning.

Första tillfället går ni igenom material som behövs till kursen och syftet med de olika materialen som presenteras.
Till gång två köper ni det ni önskar för att starta upp ert måleriet.

Välkommen med anmälan!