Hantverk & konst

MÅLA MED AKVARELL, OLJA ELLER AKRYL

Utveckla din kreativitet i vår och välj fritt mellan olika tekniker - akvarell, olja eller akryl.
Utvecklas i det du vill och där du är. Måla och öva upp ditt egna personliga uttryck! Om vädret tillåter kommer vi även att måla utomhus.

Målar kursen ger dig insikt i;
Materialkunskap, bildkomposition och färglära