Hantverk & konst

Akvarellmålning
En kurs för dig som vill börja måla akvarell och lära dig mer om akvarellmåleriets
möjligheter.


Målgrupp
Kursen vänder sig till nybörjare och till dig som målat lite akvarell tidigare.

Mål
Kursdeltagaren har efter avslutad kurs tränat sitt seende och fått mod och lust att måla i akvarell.
Du har blivit bättre på att avgöra hur färger, tekniker och pappersval kan påverka en bild.


Innehåll
Genomgång av material som penslar, papper, akvarellfärg. Motiv - och komposition, färglära,
akvarellteknik, färg- och formövningar.


Studieform
Gemensamma genomgångar och uppgifter samt individuell handledning.


Kursmaterial
Tag med det material du har (färger, penslar, akvarellpapper) till första lektionstillfället annars
papper, penna, pennvässare och radergummi så går läraren igenom vad du behöver.


Kursledare
Vår kursledare Gerd Pabst Gustafsson har målat akvarell i 26 år, deltagit i flera
samlingsutställningar och haft separatutställningar. Hon har gått ett flertal kurser hos kända
akvarellkonstnärer se www.gerdpabst.se.


Lokal
Kursen hålls i Vuxenskolans nya lokaler vid Grodparken, adressen är Södra kullagatan 3A.