Djur, natur & miljö

En bra gallringsteknik i förstagallring som ger:
Rätt arbetshöjd
Lätt och säker kvistning.
Bekväm kapning.
Mindre risk för stensågning.
Enkel och lätt brossling.
Överskådlighet vid stamval. Och inte minst är den, Lätt att lära.