Arkeologi - en fältvandring

Arkeologi - en fältvandring

Nyfiken på vad historiens vingslag har satt för prägel på vårt närområde?
Hur tolkar man det vi ser i naturen och vad berättar fornlämningarna för oss?

Nu erbjuder vi en kurs på fyra tillfällen med arkeologisk inriktning. Vi lär oss tyda vad tiden lämnat kvar åt oss, att betrakta och fundera över.
Under cirkelns gång får vi dels möjlighet att lyssna på arkeolog Johanna Lega och antikvarie Anni Bergström från Västarvet, som föreläser hällkistor, kyrkoruiner mm.
Dessutom möter vi fler experter på området som delger oss deras kunskaper.

Merparten av kursen sker i fält i vårt närområde, så kläder efter väder.
Första träffen i Vuxenskolans lokaler.

Boka din plats redan nu!