Balansmodellen - studiecirkel

Balansmodellen - studiecirkel

Balansmodellen är ett samtalsforum för självhjälpsgrupper och anhöriggrupper. Tanken är att deltagarna är med och bestämmer innehållet för de åtta träffarna vid första tillfället. Därefter kommer varje träff ha ett tema utifrån deltagarnas önskemål. Målet med träffarna är att stärka självkänslan, minska känslan av utanförskap och utsatthet samt byta erfarenheter och upplevelser. Tillsammans sätter gruppen upp trivselregler för att skapa trygghet och det som sägs i gruppen ska stanna i gruppen. Ledare: Carina Gustavsson.
Välkommen!

Studiecirkeln är kostnadsfri, men medlemskap i föreningen Balans krävs.
Kostnad för 1 års medlemskap: 200kr.
Bli medlem på www.balansriks.se/bli-medlem