Hälsa & välbefinnande

Balansmodellen som distanscirkel
Nuvarande situation kräver ett nytänkande för att kunna träffas och ha våra vanliga forum. Balansmodellen kommer köras 5 gånger via Zoom under våren med en digital träff i månaden. Deltagarna bestämmer första gången vilka ämnen som ska diskuteras under våren. Utifrån Era önskemål kommer jag, Merika lägga upp ett program för kommande träffar och även leda samtalsgruppen.

Start: Torsdag 28 januari 2021 kl 18.30-20.00

Hjärtligt välkommen med anmälan
Samtalsledare Merika Gustavsson
Balans Borås Sjuhärad