Café Förgätmigej- livets glädjeämnen

Café Förgätmigej- livets glädjeämnen

Hälsa & välbefinnande

Café Förgätmigej är för dig och din närstående med demenssjukdom.

Vi träffas en gång i månaden och pratar, lär av varandra och tar till vara på livets glädjeämnen.
Det finns möjlighet att äta gemensam lunch till självkostnadspris. Studiecirkeln är kostnadsfri.

Anmälan görs via Studieförbundet Vuxenskolan.
Studiecirkeln är ett arrangemang med Demensföreningen Mölndal-Härryda.
För mer info ring 0730 928 198

Varmt välkommen