Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria

6 Christer Ahlberger
Det textila kulturarvet och framtiden

Lördag 11 maj klockan 11.30-12.15

Föreläsningen bygger på den omfattande forskning och dokumentation som skett av kulturarvet i Sjuhärads textilbygd. Hur kan vi använda kunskapen för att stimulera entreprenörskap och bygga kompetens för framtiden.

Professor vid Göteborgs universitet, Institutionen för Historiska studier.