Erik Rådström, pappa till son med bipolaritet, ger i sin berättelse om hur familjen kom igenom en svår tid med ett till slut gott resultat.

  • Hur Erik själv hanterade det som anhörig.
  • Vilken hjälp och stöd som familjen har fått.
  • Erik är aktiv inom Föreningen Balans Stockholm och kommer också att berätta om hur föreningens stöd.

    Tid: Torsdag 4 februari kl 18.00-19.30


    Välkommen med anmälan!