Hälsa & välbefinnande

Du är inte ensam

- en samtalsserie för föräldrar till unga vuxna mellan 18-25 år med funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik

Innehåll
När vi pratar om livet väcks ibland oväntade känslor. Alla känslor är okej. Genom att samtala om våra upplevelser kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal. 

Samtalsgruppen innehåller följande områden:
1. Hur det hela började…
2. Det blir mer och mer av att ge än att få…
3. Jag skulle nog behöva en skuldsanering…
4. Kan jag? Vill jag? Är det bra för mig?
5. Ibland sköljer sorgen över mig…
6. Det är skakigt men jag reser mig…

Vid varje tillfälle finns ett antal frågor att samtala om och fundera på. Fokus för samtalen ligger på vad vi tänker och känner och hur vi hanterar situationer på olika sätt. Det handlar mer om att ge varandra utrymme att berätta och mindre om att ge goda råd. Både talandet och lyssnandet behöver ske med stor ödmjukhet och respekt så att gruppen blir en plats som präglas av trygghet och tillit. Det ska vara okej att ”prova” nya tankar utan att riskera att bli ifrågasatt.


Samtalsgruppen är ett samarbete mellan Anhörigstödet, Borås Stad och Studieförbundet Vuxenskolan.


Material
Vi använder materialet "Du är inte ensam" framtaget av progjktet Trialog, Bräcke Diakoni

Vem är samtalsserien för?
Du som är förälder till en ung vuxen, 18-25 år, med någon form av funktionsnedsättning eller beroendeproblematik är välkommen att anmäla dig.

Plats
Anhörigcentralen på Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås

Ledarna
Agneta Gustafsson, Anhörigkonsulent och Michelle Nyberg, Specialpedagog.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse en vecka före kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

För mer information kontakta kursansvariga:
michelle.nyberg@sv.se eller agneta.gustafsson@boras.se