Språk

Lär dig Engelska helt från grunden och bli mer bekväm i konversationer. Oavsett dina behov är det både roligt och utvecklande med ett nytt språk.
Engelska språket är ett utbrett världsspråk som talas och förstås i stora delar av världen.

Vi använder boken Stepping Stone delkurs 1 och 2.