Hälsa & välbefinnande

Begreppet hälsa blir allt viktigare för oss. Förutom fysisk och psykisk hälsa talar man också om existentiell hälsa, det vill säga frågor kring livsmod, livsglädje och livsmening.

Världshälsoorganisationen (WHO) har i en omfattande enkät funnit åtta olika teman som är centrala för vår existentiella hälsa.

- Känsla av sammanhang
- Existentiell styrka och kraft
- Tillit som livskraft
- Meningen med livet
- Känsla av helhet
- Harmoni och inre jämnvikt
- Upplevelse av förundran
- Förhoppning

Vid sju tillfällen kommer vi att träffas för att samtala om vart och ett av dess teman.