Existentiell hälsa - Samtalscirkel , nyhet!

Existentiell hälsa - Samtalscirkel , nyhet!

Hälsa & välbefinnande

Begreppet hälsa blir allt viktigare för oss. Förutom fysisk och psykisk hälsa talar man också om existentiell hälsa.
Vi kommer att vara en samtalsgrupp på ca 8 personer och samtalar kring livsmening, livsmod och livsglädje, och
vi kommer att använda oss av samtalskort på teman tanke, känsla och handling.

Världshälsoorganisationen (WHO) har i en omfattande enkät funnit åtta olika teman som är centrala för vår existentiella hälsa.

- Känsla av sammanhang
- Existentiell styrka och kraft
- Tillit som livskraft
- Meningen med livet
- Känsla av helhet
- Harmoni och inre jämnvikt
- Upplevelse av förundran
- Förhoppning

Välkommen med din anmälan till 0771-50 20 20