Media & kommunikation

Experimentell foto, endagskurs som förbokas.
Ta med kamera och stativ. Vi kommer att jobba med lite olika tekniker, som HDR,
fokusstacking, diverse tips vid bildbehandling samt visning av olika program.