Förarintyg för båtfolket

Förarintyg för båtfolket

Transport

Skall du vistas på sjön, inomskärs eller nära kusten är det en säkerhet för dig själv och din besättning om du har förarintyg.
Våra cirkelledare har lång erfarenhet av utbildning i navigation och egna erfarenheter från sjölivet.
Vid ett tillfälle utöver cirkeln erbjuds deltagarna praktisk navigering på båt (dag/natt- navigering).
Möjlighet finns till båtpraktik med intygsboken (fylls i sid 5 + 7, kan användas utomlands när man vill hyra båt.

Kursinnehåll:
Du får kunskaper som grunderna i navigation, sjövägsregler, sjöväder, säkerhet ombord, sjömanskap mm.
De flesta försäkringsbolag har lägre premier till försäkringstagare med nautisk kompetens.


Förkunskaper: inga