Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem

Framtid för människan, naturen och samhället.
Allt fler människor befolkar jorden och ställer allt högre krav på levnadsstandarden. Detta tär emellertid på jordens begränsade tillgångar på ett sätt som inte tar hänsyn till framtida generationer. Hur ska människan klara av att ta hand om följderna av sitt sätt att leva? Bör vi kanske omvärdera vår syn på vad som är viktigt och vår roll i världen?
Den lokala miljöföreläsaren i Mark sedan flera år tillbaka, Britt-Marie Lindström, föreläser om ovanstående frågor. Hon har lärarlegitimation i flera ämnen för gymnasieskolan och för en kontinuerlig dialog med naturvetenskapen för uppdatering av miljökunskaperna, som sen ger den helhetsbild, som vi möter i föreläsningarna. Den föreläsning, som närmast står i tur, heter Energi och hållbarhet.