Föreläsning av Andreas Jonsson "När bollen inte är rund"

I föreläsningen berör Andreas grupperingar, normer, genus, kräkningar, HBTQ, rasism och fördomsproblematik. Fokus under hela föreläsningen är "Make the Change" - att göra något. Förändring sker genom att man GÖR, inte genom att man enbart önskar att det skulle ske. I föreläsningen delar Andreas även med sig av sin personliga resa i utanförskap och den starka längtan att passa in i en miljö där han inte kände att han gjorde det.
Föreläsningen är först och främst riktad till Gymnasie-och högstadieelever men alla är naturligtvis välkomna.

Tid: 15:00 - 16:00 Plats: Kinnaborgsalen Värd: SV* Med stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad