Hälsa & välbefinnande

Vår tids största personliga utmaning är stress. När vi är stressade hamnar vi i en obalans som kan leda till såväl mental och fysisk ohälsa. På samma sätt som hand- och tandhygien idag är accepterade dagliga rutiner för både barn och vuxna för att maximera hälsofaktorer kan vi göra samma sak emotionellt - det finns enkla dagliga rutiner som hjälper oss hålla stress borta och som kan lösa upp symptom även efter långvarig exponering och traumatiska upplevelser. En ny hälsoparadigm är på väg, du kan vara bland de första som tar del av den.

Ulf Sandström har arbetat med att hjälpa överlevare i konfliktzoner som Rwanda och Kongo samt de volontärer som arbetar med dessa grupper att hantera stress och trauma så effektivt som möjligt i en ideell organisation som heter Peaceful Heart Network tillsammans med Gunilla Hamne. Han licensierad mental tränare och har coachat OS-atleter och elitfotboll med en annan effektiv och enkel modell för lagprestation och kommunikation. Ulf har coachat tusentals klienter till nya platser i livet. Nu har han sammanställt dessa erfarenheter i en modell för att stress-säkra både individer, familjer, lag och företag.

Du kommer med enkelt språk och humor att få lära dig
• Emotionell första hjälpen
• Hur stress uppstår och kan lösas upp i stunden
• Hur trauma uppstår och kan lösas upp effektivt
• Hur resiliens och återhämtning kan byggas
• Dagliga enkla rutiner för ökad mental hälsa och balans
• Hur detta kan implementeras i större sammanhang

Mer om Ulf: www.ulfsandstrom.com
Mer om Peaceful Heart: www.peacefulheart.se