Hälsa & välbefinnande

Föreläsning NPF Flickor med autism och ADHD

Innehåll
I ett samarbete mellan föreningen Attention-Ulricehamn, Ulricehamns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan föreläser Specialpedagog Anette Carlsson om flickor med autism och ADHD.

Eftersom flickor med autism eller ADHD inte upptäcks i tid blir skolan ofta ett stort lidande och en kamp under många år. Dessa flickor ”kraschar” ofta hemma efter att de ansträngt sig för att hålla ihop sig och klara alla krav under skoldagen. Depression, ångest eller självskadebeteenden är vanliga konsekvenser av bristande upptäckt och stöd. Anette Carlsson, specialpedagog på Centrala elevhälsan i Ulricehamn delar med sig av sina erfarenheter från sina 20 år som specialpedagog både inom skola och BUP och som mamma till en flicka som fick sina diagnoser först i vuxen ålder. Du har möjlighet att ställa frågor, samt möta andra föräldrar.


Plats
Digital föreläsning


Ledaren
Specialpedagog Anette Carlsson

För mer information och anmälan kontakta oss:
sjuharad@sv.se eller telefon 0771-502020

Anmälan krävs!!

Du kommer att få en länk till föreläsningen i god tid.