Föreläsning om HIV

Christian Haglund och Tulay Orre från RFSL Sjuhärad berättar om lågtröskelmottagningen CheckPoint Sjuhärad – snabbtest för hiv. De presenterar hiv-statistik från 2018 och om situationen i Sverige. Det blir även högläsning ur boken ”Leva livet”.

Tid: 12:15-13:15 Plats: SV** Värd: RFSL