Grundkurs FRG - Frivilliga Resurs Gruppen

Grundkurs FRG - Frivilliga Resurs Gruppen

Samhälle, Övrigt

Vill du hjälpa till när samhället hamnar i en krissituation? Vill du lära dig om första hjälpen, hjärt- och lungräddning och hur man bemöter människor i kris? Då ska du gå vår grundutbildning!

Med frivilliga resursgruppens grundutbildning blir du rustad för det oförutsägbara.