Djur, natur & miljö

Nu startar en kurs för Dig som funderar på att skaffa bin. Den teoretiska delen behandlar ett bisamhälles invånare, olika raser, biets levnad, fiender, honung ett livsmedel, mm. Den praktiska delen omfattar arbete i bigården och slung-rummet. i samarbete med Biodlarnas Riksförbund.