HLR - Hjärt, - lung-räddning

HLR - Hjärt, - lung-räddning

Hälsa & välbefinnande

Kursen omfattar stabilt sidoläge, hjärtats funktion, andningsapparaten och fria luftvägar, Heimlichmanövern och hur man använder hjärtstartaren. Praktiska övningar.
En livsviktig kurs - hur man räddar liv.

Föranmälan, begränsat antal platser