Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en kväll om bipolär sjukdom - en föreläsning i samarbete mellan Vuxenskolan och Härryda Kommuns anhörigstöd samt föreningen IBIS

Det blir en föreläsning om diagnosen och hur man kan lära sig att hantera den. Både som patient och som anhörig.
Föreningen IBIS presenteras och det blir personliga berättelser och tankar kring diagnosen och hur man lever med den.

Jenny fick sin diagnos 2017 och har sedan dess jobbat aktivt i styrelsen för IBIS, med ansvar för marknadsföring.
Cecilia har sedan år 2016 varit aktiv inom föreningen som styrelsemedlem. Hennes man har diagnosen och inom IBIS är hon ansvarig för dels anhörigutbildningen dels vice ordförande i föreningen.


IBIS Intresseförening för Bipolär sjukdom startade 2003, efter att en grupp samtalat kring sin diagnos tillsammans och såg den positiva påverkningen på sitt eget mående. Idag har de aktiviteter för medlemmar – både personer med diagnosen men också deras anhöriga – året runt. Utbildningar för anhöriga, självhjälpsgrupper mm. IBIS hjälper även dem som blivit inlagda på sjukhus, i samtal och i möten på avdelningarna.

Vi bjuder på enklare fika.
Varmt välkommen