Hälsa & välbefinnande

En föreläsning i samarbete med Demensföreningen Härryda/Mölndal samt Anhörigstöd i Härryda.

Föreläsare är Inga-Britt Gudmundsson som varit anhörigvårdare till multisjuk make. Hon har arbetat inom vården och även handlett personal.

Välkommen till en insiktsfull föreläsning i ett angeläget ämne.