Data & IT

Lär känna din Ipad/Iphone och se vilka möjligheter den har. Med denna kurs kommer vi att guida dig till en god användare av din Ipad. Listan är lång med allt som du kan använda din Ipad till. Den enhet som tillhör denna familj har ett äpple på baksidan.