Språk

Italienska för dig som kan lite.
Under hösten 2018 påbörjades denna grupp men välkomnar in fler deltagare.
Vi använder boken Buon Viaggio! 1

Ledaren, Bianca, har tidigare bott i Italien i 10 år och nu kommit hem till Sverige.
Italien och det italienska språket är hennes passion! Kom och lär dig italienska med oss!

Välkommen med din anmälan.