Djur, natur & miljö

För att få använda och inneha vapen för jaktändamål är det obligatoriskt att man tagit jägarexamen. Cirkeln ger deltagarna en bred teoretisk kunskap om vilt arter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jakt former. Dessutom arrangeras skjut tillfällen på skjutbana. Efter genomgången kurs kan deltagarna avlägga såväl teoretiskt jägarexamen prov som praktiska skjutprov med hagelgevär. Vid godkänt prov erhåller licens för småvilt och högvilt. Kostnad för ammunition och prov avgifter tillkommer. Kursen omfattar cirka 80 studietimmar.