Djur, natur & miljö

För att få använda och inneha vapen för jaktändamål är det obligatoriskt att man tagit jägarexamen. Cirkeln ger deltagarna en bred teoretisk kunskap om vilt arter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer. Dessutom arrangeras skjuttillfällen på skjutbana. Efter genomgången kurs kan deltagarna avlägga såväl teoretiskt jägarexamenprov som praktiska skjutprov med hagelgevär. Vid godkänt prov erhålles licens för småvilt och högvilt. Kostnad för ammunition och provavgifter tillkommer. Kursen omfattar cirka 80 studietimmar.