Jägarskolan, kunskap för jakt

Jägarskolan, kunskap för jakt

Djur, natur & miljö

Den som ska jaga i Sverige måste ha kunskap om jakt och olika naturformer.
SV erbjuder grundläggande kunskap för att erlägga tentamen, dessutom arrangeras skjuttillfällen på skjutbana (utanför cirkeln) till självkostnadspris.
Vid genomgången cirkel och godkänt prov erhålles jaktlicens för småvilt och högvilt.
Praktisk vapengenomgång och säkerhet, och praktisk viltvård.