Jaktledarutbildning

Jaktledarutbildning

Djur, natur & jakt

En utbildning för dig som jagar. Du får lära dig om jaktledarens ansvar och skyldigheter.
En kurs för dig som vill fördjupa dig. Efter avslutad kurs erhåller du ett certifikat.
I samarbete med Jägarnas Riksförbund.