Hantverk & konst

Karvsnitt tekniken är en av de allra äldsta träskärningsteknikerna.

Bli en kulturbärare. Nu har du möjlighet att med hjälp av vår duktiga hantverkare se och lära dig (första steget) hur man gör för att framställa dessa mönster i enligt gamla hantverkstraditioner.
I första hand användes tekniken för att dekorera hushållsföremål. Träskrin, stolar, bröllopsgåvor såsom mangelbräden försågs med rika mönster. Tekniken har sedan länge funnits i Skandinavien och fördes med vikingarnas hjälp ut i övriga Europa. Eftersom det är en tidsödande teknik har den numera mer eller mindre försvunnit.


Förkunskaper:
Inga