Djur, natur & miljö

Vill du leva mer klimatsmart, men funderar på hur?

Vad kan vi göra för en god livsmiljö till nytta för oss och framtida generationer?

Anmäl dig till studiecirkeln "Klimatsmart". Gör din egen kalkyl över din klimatpåverkan. Tillsamman tar vi fram alternativ för en god livsmiljö.
Vi träffas sex gånger.

Vår pedagogiska idé är att vi tar utgångspunkt i klimatkalkylatorn som ger en bild av hur mycket CO2 du "producerar" med din nuvarande livsstil.