Hantverk & konst

Knyppling för dig som är nybörjare eller gjort den förut.
Vi sitter i grupp med egen knypplingsdyna.

Det här är en kamratcirkel där vi tillsammans hjälper och inspireras av varandra.

Kursen är kostnadsfri och vi turas om med att ta med fika.

Välkommen med din anmälan.