Musik, teater

Kom och sjung med i nystartade kören Ton i Ton med Lillemor Edvardsson med piano.
Att sjunga med andra är enormt roligt och energigivande! Det är bra för hälsan och välbefinnandet. I kören finns gemenskap och här utvecklas man tillsammans. Det är häftigt att höra hur stämmor och klanger tillsammans bildar något stort och mäktigt. Sångglädje smittar! Glädjen är densamma vare sig det är pop, rock eller klassiskt på repertoaren. Vid frågor kontakta Jan-Ove Ekman tfn 0708-95 11 22