Kvinnorna i historien

Kvinnorna i historien

Historia & Konsthistoria

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men männen har i alla tider givits förtur inom historieskrivningen, även om kvinnor numera börjat få lite mer utrymme vid sidan av männen i historieböckerna. Att det trots det ser ut som det gör är orimligt. Det finns självklart en hel drös kvinnor genom historien som vi alla bör känna till.
Under fyra kurstillfällen diskuterar vi och lär oss mer om dessa "okända" kvinnor.