Låna mänskliga böcker

Mänsklig Bok – Vad är det? En Mänsklig Bok innebär att människor med olika bakgrund kan "lånas ut" till andra. Idén är att en får ställa frågor och diskutera om ett visst ämne. Som Mänsklig Bok vill en utmana och få oss att reflektera över våra fördomar och stereotyper genom möten och dialog med minoriteter som framställs som utsatta och särskilda. Till de Mänskliga Böckerna finns baksidestexter som har skrivits av personerna själva. Dessa ska locka till läsning och samtal, precis som vanliga bokomslag. Om en är lite blyg och inte vet hur en ska inleda samtalet kan det vara en hjälp att utgå från dessa texter. Lånet sker under 20 minuter och ofta bjuds både läsaren och den levande boken på fika. Alla välkomna.

Tid: 16:00-19:00 Plats: Kinna bibliotek Värd: RFLS