Musik, teater

Munspel är ett bra instrument för dig som alltid vill ha musiken nära till hands. – Kursen riktar sig till nybörjare och kommer innehålla grunderna i melodispel med betoning på blues , vilket är den vanligaste musikstilen för detta instrument . ( även andra musikstilar kommer beröras ) Du kommer att spela ihop i en liten grupp.
Munspel ingår i kurspriset så man bör köpa det så att alla har samma tonart och modell.