Hantverk & konst

Lär dig göra porträtt!

Om du alltid velat lära dig hur man gör porträtt nu är det din chans! Vi utgår från grundproportioner i blyerts och går vidare till liveskiss efter modeller! Allt material ingår! Sessionerna är varje vecka, varje torsdag.

Läraren är Rina, en bildkonstnär som har ställt ut och sålt sina verk över hela världen. Uppmärksam på detaljer och fokuserad på den mänskliga relationen, Rina är en omtänksam lärare som hjälper alla i sin egen fas att nå sina mål inom konsten. Baserad i Sverige i mindre än ett år, hennes svenska är ett pågående arbete, men hon talar flytande engelska och därför kan klasserna vara en blandning däremellan. Porträttekniken börjar med mänskliga proportioner och går vidare till att röra sig fritt till att teckna levande människor.


If you always wanted to learn how to do portraits now it's your chance! We start from basic proportions in pencil and move on to live sketching after models! All the materials are included! The sessions are weekly, each Thursday.

The teacher is Rina, a visual artist that has exhibited and sold her work all over the world. Attentive to details and focused on the human relationship, Rina is a caring teacher that helps everyone, in their own phase to reach their goals in art. Based in Sweden for less than a year, her Swedish is a work in progress but she is fluent in English and so the classes can be a mix in between. The portrait technique starts with human proportions and moves on to moving freely into drawing live humans.