Humaniora, Hälsa & välbefinnande, Samhälle, Övrigt

Asal Narimani varvar fakta, forskning och berättelser från verkliga händelser från de 12 år som hon arbetat med hedersrelaterat våld och förtryck. Hon tar också upp hur man kan möta och bemöta utsatta och hur man kan gå vidare.

Asal har arbetat med utbildning och rådgivning i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2006. Hon startade bland annat Rådgivningen Stella, en stödverksamhet för tjejjour utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Har också varit med i referensgruppen för boken Att leva sitt liv, som just handlar om hedersrelaterat våld. Idag är hon är verksam i Brottsofferjouren Värmland där hon arbetar som samordnare.

Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad i samverkan med SV Sjuhärad