Måla med olja - Kamratcirkel

Måla med olja - Kamratcirkel

Konst, design

Kom och var med och måla med oljefärger.
Vi träffas på söndagar och målar tillsammans.
Tag med eget material, stativ finns att låna i lokalen.

Detta är en kamratcirkel där man träffas och lär tillsammans.