MÅLA MED OLJA/AKRYL

Utveckla din kreativitet i höst och välj fritt mellan två olika tekniker - olja eller akryl.
Utvecklas i det du vill och där du är. Måla och öva upp ditt egna personliga uttryck!

Målarkursen ger dig insikt i;
Materialkunskap, bildkomposition och färglära